Kompresívne pančuchové nohavice (KT.II)

elast0404luxelast0404lux maxCollant AT Plus

 

 

 

 

Výrobky II. Kompresnej triedy sú hradené zdravotnou poisťovňou.