Kompresívne lýtkové pančuchy (KT.II)

Gambaletto AD Pluselast0401luxelast0408lux

Výrobky II. Kompresnej triedy sú hradené zdravotnou poisťovňou.